tunderkepzo
************

 
Szabadegyetem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Magyar tündérmitológia
 
Térképek, túrák
 
Szertartásdalok
 
Huncutságok

 
Pajzán tündérek
 
Napi jóslat

Napi üzenet és jóslat a tündérektőlMost tedd fel magadban a kérdésedet, vagy csak koncentrálj egy napi üzenetre, majd végy néhány nagy levegőt, és indítsd el a videót. Találomra állítsd meg a mozgó képsort, végül értelmezd a megjelenő képet és üzenetet. Csupán egy képet és néhány sor üzenetet kapsz, ám mégis könnyedebbé válnak a mindennapjaid. Kövesd az égi lények üzeneteit, s meglásd, jóra fordul minden.

 
Még több tündér
 
A Tündérképzőről
 
* A TÜNDÉR FOTÓS

Magdorka Design

FÉNYKÉP * FOTÓ

FOTÓGRAFIKA

GRAFIKA

Rendezvényfotó

Portré * Tárgyfotó

Természetfotó

++36703403321

magdorkadesign@gmail.com

Facebook: Magdorka Design

 
Ajánló
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
1% felajánlás

 
* Hitvallás és működési alapelv

TÜNDÉRKÉPZŐ

Hitvallás és működési alapelv

Szerkesztő: Éva Ilona /Evvalena di Reirossi

 

 

 

Mily kedves ez a szó! Ha meghalljuk, ajkunk mosolyra húzódik, tiszta kellemes hangulatú képek jelennek meg lelki szemeink előtt, testünket, lelkünket jó érzés hatja át. 

  Maga a szó, az elnevezés már megmutatja, hogy átváltozásra, varázslásra képes démonikus lényről van szó, hiszen el tud tűnni, tünékeny, hol itt van, hol ott van. Ez az átváltozás nem csak a klasszikus értelemben vett varázslást jelenti, hanem a saját magában és a környezetében lévő képességek felszínre hozását, önmagába fordulást, magába mélyülést, kommunikációt a felsőbbrendű lényével, mellyel képes önmagát bölcsebbé változtatni. Tehát a tündér olyan személy, aki járatos a világ alakításának, hajlításának és megváltoztatásának a mesterségében is. 

  A tündér jelképes nőalak, ősi istennők utóda. Nyugat-európai nevét – fata, fée, Fee, fairy – a római sorsistennő hármas (lat. Fata) után kapta, ami arra vall, hogy eredetileg a nagy istennőháromságot testesítette meg. Míg az antik mitológia természetfeletti nőhármasságai a Heszperiszek, Moirák, Kérek, Gráciák, Gorgók a nagy istennő különböző aspektusait képviselték, addig a tündérekben az ősi természetvallások összes, a Földet, az elemeket, a növényeket és az égitesteket megszemélyesítő női szellem ismerhető fel. Igaz ez a mese- és hitvilág tündérére is. A mesebeli Tündér Ilona halhatatlan, az élet vize és más varázseszközök őrzője, a világfán lakik és lépte nyomán zöldbe borul a természet, ami földistennői minőséget mutat. A haja arany, homlokán csillagot visel, gyöngyöt sír és madár alakban jár. A halhatatlanság nemcsak a fizikai értelemben vett örök fiatalságot illetve örök életet mutatja, hanem tudni és hinni a lélek halhatatlanságát. A homlokán a csillag a harmadik szemet, az öt érzékelésen túli világot, világlátást mutatja. 

   Régi csillagneveink szerint tündér volt ősvallásunk isten asszonya. A Kis Göncölt Tündérasszony csillagának, Tündérasszony palotájának, illetve Nagyboldogasszony csillagának, Nagyboldogasszony társzekerének nevezték. Tündérek járták lélekvezetőként a Tejútat, amit Tündérútnak hívtak. A Tejút-hasadék mélye a Hattyú csillagkép farkánál a Tündérek fordulója, a Tejút-hasadék nyílása a Tündérek tánca, a Szíriusz csillag a Tejút másik végénél a Tündérfő.

   A magyarok ősvallása szerint a Szíriusz bolygóról, azaz a Tündérfőről származunk. Csillagszármazásunk tehát kétségtelen, de vajon ki volt előbb, a tündér vagy az ember? Mindkettő egyidejű érkezést jelez, mert valamikor az ember tündéri tulajdonságokkal rendelkezett, tudta használni a harmadik szemét, képes volt az átváltozásra,  tisztában volt lelke halhatatlanságával és együtt élt a természettel. Egyesült más népekkel egyre jobban belefeledkezve a fizikai lét gyönyöreibe, majd lassacskán elvesztette tündéri képességét és halandóvá vált. Ám a tündéri képesség bármikor előhívható, mert szellemünk továbbra is őrzi eredendőségét, ősi tudását.

   Tündér őseink letelepedtek Írországban, Sziléziában és Erdélyben. Az ír tündérek egyesültek mindenféle lénnyel, goblinnal, manóval, kobolddal és számtalan más teremtményekkel, s az ottani mesék, történetek, minden leszármazottat tündérnek nevez. Az Írországban letelepedő tündérek olyan sokféle lénnyel egyesültek, hogy meséik rendkívül bonyolulttá váltak, legalábbis számunkra.
A sziléziai tündérek viszonylag zárt kolóniákban éltek, helységnevek őrzik ottlétüket, erre utalnak a wica, wice szóvégződések például Vadowice, Katowice, Laskowice. Leszármazottjaik a kelták illetve a druidák wicca tündérboszorkányai. 
Erdélyt Mátyás király kora óta Tündérországnak hívják. Szinte minden hegycsúcson egy-egy tündérvár található, s az ott élő emberek a mai napig mesélik gyermekeiknek a tündérek történetét, Tartodét, Firtosét, Rapsonnéjét és a többiekét. 
 
   A tündérek mai is közöttünk járnak. A feladatunk az, hogy felismerjük magunkban és egymásban a tündérasszonyi, istenanyai minőséget, hogy újra birtokoljuk az ősi tudást, az erőt, a teremtést, a természettel való kommunikációt és az, hogy tisztelettel köszöntsük a Teremtő minden alkotását. A legfőbb törekvésünk az emberben lévő mágikus képességek újraélesztése, mégpedig a legkülönfélébb okkult, metafizikai és vallási irányzatok évezredek során összegyűjtött tapasztalatai illetve jól kidolgozott módszerei alapján. 
A tündér számára nincs nemi, faji, életkori, vallási  megkülönböztetés. Nincs gonosz, sátán vagy ördög. Nem létezik számára semmiféle dogma. Elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban áll a természettel, saját önvalójával.Célja a harmónia újrateremtése, az egyes emberben, a környezetében, Föld anya testében és az egész Univerzumban. 
 
   Ha valaki újraéleszti önmagában a tündéri minőséget az egy személyben orvossá, bíróvá, tanácsadóvá, jövendőmondóvá, füves emberré, tanítóvá és pappá válik. 
 
   A tündérek élete vidám és  felhőtlen, éneklésben, mulatozásban, táncban gazdag, hiszen ők már rendelkeznek azon ősi bölcsességgel, hogy meglássák világunk gyönyörűségeit. Nincs bennük félelem, rettegés a túlvilágtól, mert szabad átjárásuk van. Boldogok, mert bíznak az Istenben, a természetben és saját erejükben. Tudják, hogy minden élő, a fák, az ásványok, a zivatar, a tűz, és lehet velük kommunikálni, játszani, incselkedni. Értik a szél zenéjét, a fák susogását, az állatok beszédjét, örömmel szemlélik az élet megnyilvánulásait, örömmel tölti el őket egy rügy kipattanása, a madarak csicsergése, a sziklák mozdulatlansága, a patak csobogása… tehát minden. A tündérek élvezik a létezést magát. A tündérrítusok legfontosabb üzenete az, hogy az életet élni kell. Azért születtünk ide, hogy felpróbáljuk a földi lét sokféleségét, kipróbáljuk testünk erejét és tapasztalatokat szerezzünk e világról.
 
   A tündérek többnyire temető közelében laknak, mintegy megmutatva a két világ közötti átjárásukat és ha testük eltávozik e földi létből, lelkük megjárja az örök nyár birodalmát és újra leszületnek közénk. 
 
   Célunk és életfeladatunk az, hogy minél több tündér járjon közöttünk és a Földön, léptük nyomán boruljon zöldbe a természet, áldás és békesség áradjon belőlük a Teremtés összes megnyilvánulása felé!
 
 
 
Áldás és Békesség!
 
 
*   *   *
 
 
 A Tündérképző Egyesület arra törekszik, hogy működése és szemléletformáló tevékenysége következtében elterjedjen és hangsúlyt kapjon a Föld természeti értékeinek védelme, a földi ökoszisztémát alkotó bioszféra, benne a növény-, állat-, és ásványvilág, a vízbázis, a talajtakaró és a légkör természeti formáinak védelme, különös tekintettel  a szervezet székhelyének otthont adó országban, valamint az egész földön található természeti rendszerekben. Az élőlényeknek életlehetőséget adó bioszféra védelmének igénye meg kell, hogy jelenjen a természeti rendszerekben élő ember mindenapjaiban, és a természeti rendszerek ciklusaihoz, körforgásához, önmagába visszatérő változásaihoz kapcsolódó ünnepnapokban is. 
A Tündérképző Egyesület fő törekvése mindezek következtében a kulturális hagyományok, az archaikus és a népi identitást  meghatározó életformák, szokások és ünnepek felelevenítése, ápolása és gyakorlása, a mindennapokban történő újraélesztése és feltámasztása és népszerűsítése.  Továbbá  a természetes életmód, a hagyományos táplálkozási és közösségformáló szokások, a betegség elkerülésére, megelőzésre törekedő gyógyító, egészségmegőrző módszerek, valamint a természetes, hagyományos tárgyi kultúra ápolása és felélesztése. A működési alapelv bővítménye a Hitvallás című önálló dokumentumban olvasható. A Tündérképző Egyesület feladatának tekinti továbbá a kulturális és hagyományőrző, valamint a természet- és környezetvédő szervezetek tevékenységének a közelítését és összehangolását. 
 
A Tündérképző Egyesület mentes a politikától, mivel a természetvédelemhez és a hagyományőrzéshez  mindenkinek joga van. Semmiféle politikai nézetet nem vall, pártállástól független és ilyetén ügyekben nem foglal állást. 
(A Hitvallás, az Alapítás előtti eredmények, a Konkrét célok  külön dokumentumban).  
 
 
 
Áldás és Békesség!
 
*   *   *
 
 
Tagság
 
 
 
Éva Ilona elnök
Ezotéria, természetes gyógymódok, magyar tündérmitológia
06 70 314-5911, 
e-levél: tunderkepzo@gmail.com
 
 
Olasz Etelka elnöki tag
Népdalok, ősvallás
m: 06 30 314-9149
e-levél: olasz.etelka@citromail.hu
www.olaszetelka.hu
 
 
Emlékezzünk meg Tisztelt Ügyvezetőnkről:
Antal Edit ügyvezető elnök, aki a természetvédelem és környezetvédelem lelkes vezéregyénisége volt, aki munkásságával járult hozzá Földünk, országunk szebb jövőjéhez. Isten nyugosztalja!
 
 
Tagság teljes névsora: más dokumentumban.
 
*   *   *

 

 

 

Evvalena di Reirossi / Éva Ilona Író, tanító, spirituális tanácsadó * Bejelentkezés személyes, telefonos vagy skype-os konzutációra

Telefon, Viber ++36703145911 * Skype: eva.ilona

Facebook: http://facebook.com/evvalena * Website: http://sites.google.com/site/evvalenadireirossi 

Felratkozás hírlevélre

 


Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!