tunderkepzo
************

 
Szabadegyetem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Magyar tündérmitológia
 
Térképek, túrák
 
Szertartásdalok
 
Huncutságok

 
Pajzán tündérek
 
Napi jóslat

Napi üzenet és jóslat a tündérektőlMost tedd fel magadban a kérdésedet, vagy csak koncentrálj egy napi üzenetre, majd végy néhány nagy levegőt, és indítsd el a videót. Találomra állítsd meg a mozgó képsort, végül értelmezd a megjelenő képet és üzenetet. Csupán egy képet és néhány sor üzenetet kapsz, ám mégis könnyedebbé válnak a mindennapjaid. Kövesd az égi lények üzeneteit, s meglásd, jóra fordul minden.

 
Még több tündér
 
A Tündérképzőről
 
* A TÜNDÉR FOTÓS

Magdorka Design

FÉNYKÉP * FOTÓ

FOTÓGRAFIKA

GRAFIKA

Rendezvényfotó

Portré * Tárgyfotó

Természetfotó

++36703403321

magdorkadesign@gmail.com

Facebook: Magdorka Design

 
Ajánló
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
1% felajánlás

 
* Ősvallás Tündérországban

ŐSVALLÁS TÜNDÉRORSZÁGBAN

Szerkesztő: Éva Ilona /Evvalena di Reirossi

 

 

 

Régen tündérek lakták az egész Földet, de mára csak Székelyföldön, Kolozsvártól Kovásznáig tartja magát néhány tündérvár, Rapsóné, Firtos, Tartód és Tündér Ilona vára. Északról a kolozsvári dombok és a Maros folyó határolja országukat, délről pedig a Bodzafordulói-hegyek és az Olt folyó óvja területüket. Kicsire zsugorodott Tündérország védi a Földet, hogy a Pokolsár, Duromó birodalma ne terjedjen tovább, mely már egész Brassóig kiterjedt. A Pokolsár bűzös mocsara, mind több és több helyen tőr magának utat a Föld felszínén, hogy a mélybe rántson minden élőt. Tündér Ilona vára recseg-ropog a Pokolsár közvetlen szomszédságában, s Rapsóné macskává és kakassá változtatott táltosai éjjel-nappal hordják vissza a lehullott köveket, hogy a vár össze ne dőljön.

Azt hiszed kedves Olvasó, hogy valami gyermeteg tündérmesébe invitállak. Hát, tévedsz! Erdélyt Mátyás király óta Tündérországnak hívják. A térképen, a mai térképen is megtalálod a tündérek várát, patakját, az óriások hegyét és a Pokolsárt. Bármikor elmehetsz oda, nemcsak most.

Tündérország létező hús-vér valóság. Annyiban különböznek tőled az ott élők, hogy egy kicsit közelebb állnak az Istenekhez és használják mágikus képességeiket. Hamarosan Te is felfedezed magadban ezeket a képességeket.

Nézd meg figyelmesen a térképet! Isten széke, Angyal-hegy, Verőfény sarka, Szépmező, Ördög-tető, Boszorkány láb, Ijesztő-bükk, Kár-hágó, Láz-hegy, Ördöglik-tető, Nagy-Murgó, Banya-tető, Romlás szikla, Kő-Csompó, Borzont-patak, Galád patak - Torockó, Sárkányok kertje - Szászsebes közelében, Feketehagymás-zsombolyok…stb. Látod? Ezek valóságos helyszínek. /Éva Ilona E.L. di Reirossi

 

 

 

 

*   *   *

 

 

Ősvallásunk istenasszonyai, a tündérek a Magyar Mythológiában

 

 

* A magyar tündérek valós, létező lények, akik csak abban különböznek Tőled, hogy képesek az átváltozásra, tündökölnek, fényességet ontanak magukból és használják a harmadik szemüket, azaz a hatodik érzéküket. Ezeket a tulajdonságokat mutatja a nevük: tűnik, tünékeny, tündököl… E képességeket bármikor előhívhatod magadból Te is a mágikus tündértanok segítségével. A tündérek gyanúgy sírnak, nevetnek, kacagnak, mint Te, s ha kell még az ördöggel is lepaktálnak. Óvják és védik a természetet, saját ősi tündérhagyományaikat, melyek a Te hagyományaid is. A tündérek a mi ősmagyar hitvilágunk főszereplői. 


A magyar tündér mitológiában az aranyszínnek központi szerepe van éppen úgy, mint földi világunkban a Napnak, s mindkettő fényesen ragyog. Ismerünk aranyhajú tündéreket, aranyos ruhában járó tündéreket, és ismerünk olyanokat is, akik aranykönnyeket ejtenek, s ha sírnak, ha mosolyognak rózsa hull az ajkukról, és aranyoroszlánok őrzik a kapujukat. Ez a sok fényesség természetesen idilli életkörülményeikre utal. Dalolnak, kacagnak, mulatnak, táncolnak, s „minden éjjel egy pár sarut elnyűnek”. Hogyan is nevezhetnénk másképpen Tündérországot, mint Arany Boldoghonnak? A fákon ragyogó csillagok teremnek, ezüst patak folyik. A mi célunk az, hogy megtaláljuk ezt a boldog hont itt ebben a földi életben, hiszen a tündérek mi magunk vagyunk csak már egy kissé elfeledkeztünk ősi mívoltunkról. Elvesztettük az átváltozás és a tündöklés képességét. 

Ahhoz, hogy újra megtaláljuk Arany Tündérországunkat sok-sok viszontagságon kell még átmennünk, szellemek, ármánykodók és ellenségek hadait kell leküzdenünk. Az odavezető úton keresztül megyünk a Réz-erdőn és az Ezüst-erdőn, azaz életünk apróbb örömein. 

Hol is van Tündérország? Hetedhét országon, hét tengeren, hét világon, hét mély völgyön is túl. Ne felejtsük el a hetes szám fontosságát, mely a magyarok és egyben a mágusok száma is. Isten hat nap alatt teremtette a világot és a hetediken megpihent. A sárkánynak hét feje van, hét ága az életfának, a szivárványnak hét fő színe világít, és a testünkbe hét főkapun keresztül lép be a Forrásból jövő isteni energia. 

A magyar tündérmitológia legszebb pillanatait Orbán Balázs, Benedek Elek, Vörösmarty Mihály és Ipolyi Arnold ősvalláskutató pap örökítette át. 

„Ez emlékek tanúsítják, hogy Erdély és hétvára, a héterdő, nem ok nélkül tartatott a tündérek regés honának, rá a tündérek honát jelölő hetes szám utalt már, vagy hogy e számok értelme ránézve ily mythosi alapból alkalmaztatott, mint a hol bizonyára az egész magyar földön legrégibb, és legeredetibb ősvallási pogány cultus létezett, ha felvesszük hogy az attilai székely maradékok által ez az újabb bejövetig élénken és szakadatlanul gyakoroltatott, mint pedig a Magyarországban megerősült kereszténység idejében, amannak Pogány váraiban még sokáig dívott a papi jósnői szertartások, és az őshit emléke sokáig fentartatá az általunk képviselt tündéri képzetek emlékét is, minélfogva természetes, hogy a tündér emlékek még élénkebben fenmaradtak e helyekhez tapadva, a minthogy már általában is a legbecsesebb néhány mythosi emlékünk.”  (Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia, IV. fejezet, részlet) 

/ Éva Ilona E.L. di Reirossi

 

*   *   *

 

 

Más források

 

* "A HÁROM ŐS az a három nő aki az emberi nem három asszonya volt. Ők minden ember Ős anyjai. Szellemeik az Írottkőn laknak! Ők a Tündérek királyának gyermekei. A tündérek mostanra mesék alakjai, de a réges-régi hitekben ISTENEK lehettek! Talán azok ISTENEI voltak akik előttünk birtokolták Pannóniát, akik aztán a mi őseinkkel keveredtek!? / 'Tudós' Nagy Ferenctől, 19 sz. táltos

* "A HÁROM SZENT asszony eredetileg a Babóti (Győr-m falu) hegyekben élt de a kolostor (Pannonhalma) miatt átköltöztek Írottkőre. Az szent hely. Itt pártfogásba vettek három leányt, akiket tündérségre tanítottak! E három nőszemély az emberi nem Ősanyja. A szemfüles fehérnép tanul, ha teheti, mert ereje a bűbájában van! Ezeknek (más vallásúak)persze ez nem tetszik, nem is oltalmazza őket BOLDOGASSZONYUNK! / Teréz-néniként 13. sz-ban élt" 

 

*   *   *

 

 

Tündér volt rég az ember is...

 

Szíriuszról jöttünk mi le 
Tündérfőnek hívtuk régen. 
Csillagnevek megmutatják 
Tündér volt a mi ősanyánk. 

Tündérasszony társzekere 
Kisgöncölünk igaz neve. 
Tündérúton sétálgattunk, 
Ma már csak Tejútnak hívjuk. 

Tündér volt rég az ember is, 
Átváltoztatta magát is. 
Látott a harmadik szemével, 
Világnak bölcsességével.

/Éva Ilona E.L. di Reirossi

 

*   *   *

 

 

Magyar tündér történelem

 

Valamikor réges-régen a Szíriusz csillagot Tündérfőnek hívták, a Tejutat Tündérútnak és a Kis Göncölt Tündérasszony palotájának. Az Útrabocsájtó Hatalom kiválasztottjai a tündérek lettek, hogy vigyázzanak Föld Anyára, a növényekre és az állatokra. Munkájukhoz segítőket is kaptak, az óriásokat. Tündérek népesítették be Székelyföldet, aztán az egész Földet, s mindaddig jól végezték dolgukat, amíg a Hatalom a Földre nem űzte bukott angyalát, a Sátánt, hátha a tündérek között megjavul.

De a Sátán itt sem lett jobb, sőt, mind több tündér vált általa halandóvá, azaz emberré. Elveszítették az átváltozás és a hatodik érzékelés képességét, egyre messzebb kerülve az Úrtól, hogy mind nagyobb sötétség borítsa el a Földet. Az óriások is lassan kihaltak vagy gonosszá váltak, és egyre kisebb lett a tündérek birodalma. A tündérek visszahúzódtak Székelyföldre,s  már csak Kolozsvártól Kovásznáig tartotta magát néhány tündérvár. Északról a kolozsvári dombok és a Maros folyó határolta országukat, délről pedig a Bodzafordulói-hegyek és az Olt folyó védte területüket.

Már-már úgy volt, hogy minden elveszett, ám a tündérek égi segítségtől erőre kapva, mind több emberben élesztették fel az ősi tüzet, a régi vallást. Egyre többen kerültek újra közelebb a Hatalomhoz, az Örök Élethez és az Örök Ifjúsághoz. Úgy tűnt, hogy Duromon végre megnyugszik a Pokolsárban, Tündér Ilona várának szomszédságában. Igen Duromon, mert hogy a tündérek az állandó morgása, dörmögése és szitkozódása miatt csak így hívták a Sátánt.

A földi élet sajnos nem ennyire egyszerű. Amikor azt gondoljuk, végre minden rendbe jön, mindig történik valami, ami alapjaiban rengeti meg a Földet. A Tündérek királynéja, Rapsóné miután macskává és kakassá változtatott táltosokkal felépíttette várát a Kápolnásmező felett, megunva az egyszeri égi utat, melyen Tordára látogatott, földi úton kívánt hintójával utazgatni. Duromonnal, az ördögök fejedelmével egyezséget kötött, hogyha megépíti az utat, ad neki két hegy aranyat és egy völgy ezüstpénzt. Az út nagyon hamar elkészült, mely a Kápolnásmezőtől, a Deszkásvár alatt, a Tekeres Juhod mellett, Répáson, Súgon, Tekenyősön át a Görgényi-havasok bércire, onnan pedig Tordáig vezetett.

Duromon hamarosan jelentkezett a megígért kincsekért, de a tündérasszony kegyetlenül becsapta. Két mellére tett egy-egy aranypénzt, a melle közé meg egy ezüstöt, mondva:

- Tessék, itt a két hegy arany és az egy völgy ezüst.

Duromon szörnyű haragra gerjedt, hatalmasat káromkodott, mire a sziklák morajlani, dübörögni kezdtek, majd egy újabb rettentő káromkodásra nagy robajjal leomlottak, eltemetve, tönkretéve Rapsóné útját.

- Forduljon ki a Föld a négy sarkából, hogy azt kénes pokolkővel borítsam be – ordította magánkívül Duromó. – Elpusztítom az egész Földet minden élővel, halottal egyetemben! Kárhozott legyen minden teremtett lélek!

Duromon tajtékzott, szitkozódott, lába alatt rengett a föld. Átbucskázott a lába között és bosszút esküdve eltűnt.

Hej, de nagy volt a tündérkirályné gondja, bánta már csalfaságát. Összehívta tündéreit, hogy segítsenek megállítani Duromont. Ám, a tündérek varázsereje kevésnek bizonyult. Az ördögfejedelem csak rengette a földet, görgette a sziklákat, kénkövet fújt hatalmasra tágult orrlikain. Tündér Ilona hiába vigyázta a Földet a Pokolsár felett, Duromon mocsara egyre csak fortyogott, szikrázott kísérteties üvöltések közepette.

- Ki tudná megállítani az ördögök fejedelmét? – sóhajtott fel Rapsóné. – Megközelíteni sem lehet bűzös mocsarában. Ráadásul az gaz óriás, Cenk őrzi a határát, aki minden arra járót megérez hatalmas orrával, és kegyetlenül megöli, nem beszélve arról a gaz kapuőrről...

- Drága néném – karolta át nyakát unokahuga, a kis Ramocsa tündér -, a régi monda szerint Dariusz kincsei közt, a Kodárosban van elásva a rubin, mely képes megvakítani a kapuőrt.

- Ugyan már! – legyintett Dála. – Eddig még senki sem tudta megkaparintani, pedig már sokan próbálkoztak vele, de mind odavesztek. Ráadásul Hiripéné fiai mindenkit megtámadnak és elveszejtenek.

- De az aranykard is segíthet! Ha megszerezzük, vagy valaki megszerzi, azzal már meg lehet küzdeni bárkivel – kiáltott fel Irma, Rapsóné lánya.

- Szerinted gonosz testvérünk, Tartod, oda is fogja adni nekünk? – kérdezte Dála.

- Hát, nem. – ismerte be a tündérleány.

- Különben is – akadékoskodott tovább Dála -, ki vállalna ilyen utat?

- Egy tündérember – szólalt meg Rapsóné kék hollója, aki eddig békésen üldögélt gazdája vállán.

- Ki? – kérdezte egyszerre a két tündérlány.

- Egy tündérember, aki most kezd eszmélni tündéri múltjára, aki most ízlelgeti az ősi hitet.

- Ó, te vén varjú! – suhintott felé Firtos. – Mit fecsegsz itt össze?

- Igen, igen egy tündérember – folytatta zavartalanul a Kék Holló. – Láttam, amikor berepültem a jövőbe. Egy tündérszármazású, tudjátok, aki magán viseli a jeletünket. Na, szóval hamarosan eljön közénk, hogy a segítségünkre legyen. Benne van annyi erő és kitartás, hogy keresztül menjen a sóvirágok erdején, az Ördög-árkon, ellopja Tartod várából az aranykardot, megküzdjön a sárkányokkal és Hiripiné fiaival, túljárjon az óriások eszén, s ami a legfontosabb, megállítsa Duromont.

- Mond csak holló, nem túlzás ez? – kérdezte kételkedve Tarkő tündér.

Ám a holló nem válaszolt. Felröppent Rapsóné vállára, szemét becsukta, s némaságba burkolózott.

- Munkára tündérek! – csapta össze hangosan tenyereit Rapsóné. – Ramocsa drágám, te fogadod az idegent. Tarkő édesem, szólj leányaidnak, hogy segítsék a jövevény útját. Kedves Dála, menj és segíts Ilonának, hogy Duromo mocsara, a Pokolsár ne növekedjék tovább. Te pedig édes lányom, Irma, itt maradsz velem, hogy együtt védelmezzük várunkat. A holló mindig tudja, mi a feladatunk.

A tündérek körtáncot lejtve királynéjuk körül elillantak. Rapsóné kezébe vette öreg hollóját, s megcsókolta. - Segíts az útját Te is! – azzal feldobta az égbe.

A holló néhányat körözött felette, aztán eltűnt a távolban. Vajon ki fogja megmenteni a Földet? Talán Te vagy a kiválasztott, Kedves Olvasó? 

/ Éva Ilona E.L. di Reirossi

 

 

*   *   *

 

 

A magyar tündérmesék ősvallásunk gyöngyszemei

 

 

A tündérek ma is közöttünk járnak

 

 

A Tündérképző

 

*   *   *

 

 

 

Evvalena di Reirossi / Éva Ilona Író, tanító, spirituális tanácsadó * Bejelentkezés személyes, telefonos vagy skype-os konzutációra

Telefon, Viber ++36703145911 * Skype: eva.ilona

Facebook: http://facebook.com/evvalena * Website: http://sites.google.com/site/evvalenadireirossi 

Felratkozás hírlevélre

 


A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?